ข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนมีหน้าที่อบรมนักเรียนให้เป็นผู้เลิศด้วยศีลธรรม วัฒนธรรม คุณธรรม และให้มีวิชาความรู้ดีซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะละเว้นเสียมิได้ ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือ และแนะนำทางปฎิบัติบางประการให้ผู้ปกครองทราบเพือจะได้มีแนวทางปฎิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อความเจริญงอกงามของบุตรหลานของท่านั้นเอง ดังต่อไปนี้

1. ควรจัดหาเครื่องแบบนักเรียน และเครื่องใช้ในการเรียนให้ถูกต้องตามแบบของโรงเรียนและให้พอแก่ความจำเป็น

2. ควรไต่ถามถึงการเรียนของนักเรียน และให้หมั่นดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอ

3. ผู้ปกครองนักเรียนต้องเป็นผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับนักเรียน เพื่อจะปกครองกันได้ตลอดเวลา

4. ควรห้ามนักเรียนมี หรืออ่านหนังสือที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือทำให้หลงผิด หรือมีหนังสือไม่สมกับวัยเรียน

5. ควรให้นักเรียนช่วยตนเอง เกี่ยวกับการทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจฃตลอดจนช่วยงานบ้าน

6. การแต่งกายควรแต่งให้เรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับของโรงเรียน

7.ไม่ใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ที่มีราคาเกินควร

8. ห้ามการประดับต่างๆ ซึ่งผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

9. ต้องให้นัดเรียนตัดผมสั้นตามระเบียบของโรงเรียน และนักเรียนหญิงจะต้องไม่ซอยผมหรือดัดผม หรือยอมสีผม

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s