ด้านนักเรียน

9)  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

10)  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11)  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

12)  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

13)  งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

14)  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข

15)  งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

16)  งานประสาน  พัฒนาเครือข่ายการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง

17)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s