ระเบียบคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ

………………………………..

 

โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการนักเรียนว่ามีบทบาทในการสร้างเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และฝึกการทำงานร่วมกันตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการวางรากฐานระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคง จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” ไว้ดังหมวดต่อไปนี้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s