หมวดที่2 องค์ประกอบของคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 8 คณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วยตำแหน่ง และจำนวนดังนี้

(1)       ประธานคณะกรรมการนักเรียน                                      1 คน

(2)       รองประธานคณะกรรมการนักเรียน                                2 คน

(3)       เหรัญญิก                                                                   1 คน

(4)       ผู้ช่วยเหรัญญิก                                                          1 คน

(5)       เลขานุการ                                                                 1 คน

(6)       ผู้ช่วยเลขานุการ                                                        1 คน

(7)       หัวหน้าฝ่ายศาสนา                                                    1 คน

(8)       หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์                                         1 คน

(9)       หัวหน้าฝ่ายวินัย                                                        1 คน

(10)หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่                                              1 คน

(11)หัวหน้าฝ่ายปฏิคม                                                          1 คน

(12)หัวหน้าฝ่ายศิลปะและดนตรี                                            1 คน

(13)หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา                                             1 คน

(14)หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ                                                    1 คน

(15)หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม                             1 คน

(16)หัวหน้าฝ่ายกีฬา                                                             1 คน

(17)หัวหน้าฝ่ายพยาบาล                                                       1 คน

(18)หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด                                                       1 คน

(19)หัวหน้าฝ่ายตาม(7) ถึง(8) มีอนุกรรมการอีกฝ่ายละ            9 คน

โดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้สรรหา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s