หมวดที่7 เงินและทรัพย์ฺสินของคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 33 เงินและทรัพย์สินของคณะกรรมการนักเรียน ได้มาจาก

(1) เงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่คงเหลือจากคณะกรรมการนักเรียนชุดที่แล้ว

(2) เงิน และทรัพย์สินที่ได้จากการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

(3) เงินและทรัพย์สินที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้

(4) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค และรายได้อื่นๆ

ข้อ 34 ให้ประธานนักเรียน เหรัญญิก และครูที่ปรึกษาเป็นคนเป็นผู้ลงนามเบิกจ่ายเงิน

ข้อ 35 ให้ประธานคณะกรรมการนักเรียน รองประธาน คณะกรรมการที่่ปรึกษาเหรัญญิกเป็นคณะกรรมการการรักษาเงินและทรัพย์สินของคณะกนนมการนักเรียน

ข้อ 36 คำสั่งจ่ายทุกประเภทของคณะกรรมการนักเรียนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนักเรียน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เข้าประชุม

ข้อ 37 ให้คณะกรรมการรักษาเงิน และทรัพย์สินของคณะกรรมการนักเรียนจัดทำบัญชีรับจ่ายทรัพย์สิน และหนี้สิน เพื่อแถลงต่อคณะกรรมการนักเรียนในการประชุม

ข้อ 38 เงิน และทรัพย์สินของคณะกรรมการนักเรียน ให้จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาเงิน และทรัพย์สินเห็นสมควร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s