หมวดที่2 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย

หมวดที่ 2

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อ 12  เสื้อ  ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางเกินสมควร คอพับในตัวลึกให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าไว้ด้านใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่เห็นตะเข็บด้านใน มีปกขนาด 10 ซ.ม. ใช้ผ้า 2 ชั้น เย็บ เข้าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือศอก โคนแขนไม่มีจีบปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น ขนาด 3 ซ.ม. ความยาวของตัวเสื้อเมื่อยืนตรงเสมอข้อมือหรือสูงกว่าข้อมือไม่เกิน 5 ซ.ม. ขอบชายเสื้อมีรอยพับกว้าง 1.5-3 ซ.ม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวและไม่รัดรูป ริมขอบด้านล่างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 10-12 ซ.ม. ลึก 10-12 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของเสื้อ ปากกระเปาพับเป็นริมกว้าง 2 ซ.ม. ใช้คอซองสำเร็จรูปสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม 5-6 ซ.ม.  เมื่อผูกแล้วจะอยู่ในแนวกระดุมเสื้อ ถ้าสวมเสื้อในชนิดหลังสั้นให้สวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชั้น

ข้อ 13  กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย หนาพอสมควรเป็นกระโปรงธรรมดาปลายบาน ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบซ้าย-ขวา ข้างละ 3 กลีบ กลีบลึก 3 ซ.ม. หันกลับออกด้านนอกเย็บทับกลีบวัดจากขอบลงมาระหว่าง 8- 10 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวต่ำกว่ากลางสะบ้าหัวเข่า 5-10 ซ.ม. ขอบกระโปรงกว้าง 3 ซ.ม.

ข้อ 14  รองเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้น หัวมน ชนิดมีสายรัดข้อเท้า เป็นหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม.

ข้อ 15  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ผ้าไนลอน พื้นขาวหรือดำไม่หนา และไม่บางจนเกินไป เวลาสวมพับปลายลงมา 1 ทบ ห้ามม้วนกลม

ข้อ 16  เครื่องหมาย  กำหนดใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน (ว.ส.ค.) ซึ่งใช้แบบพิมพ์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้เท่านั้นปักที่อกเสื้อด้านขวา เหนือราวนม ปักชื่อ-นาสกุลไว้ใต้อักษร  ว.ส.ค. บนเนื้อผ้าด้วยด้ายไหม  หรือด้ายสีน้ำเงินแก่ ขนาดชื่อ – นามสุกล ½ ซ.ม.

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อ 17 เสื้อ  ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางจนเกินไป คอเชิ้ตผ่าอกตลอดรอยต่อไหล่ เสื้อตรงกับไหลด้วนบน ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าใน ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 ซ.ม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นเข็มขัด ถ้าสวมเสื้อในชนิดหลังสั้นให้สวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชั้น

ข้อ 18 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย หนาพอสมควรเป็นกระโปรงธรรมดาปลายบาน ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบซ้าย-ขวา ข้างละ 3 กลีบ กลีบลึก 3 ซ.ม. หันกลับออกด้านนอกเย็บทับกลีบวัดจากขอบลงมาระหว่าง 8- 10 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวต่ำกว่ากลางสะบ้าหัวเข่า 5-10 ซ.ม. กระโปรงไม่แคบจนเกินไป ชายกระโปรงไม่ตรงหรือสอบเข้า

ข้อ 19  รองเท้า   ใช้รองเท้าหุ้มส้น หัวมน ชนิดมีสายรัดข้อเท้า เป็นหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม.

ข้อ 20  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ผ้าไนลอน พื้นขาวหรือดำไม่หนา และไม่บางจนเกินไป เวลาสวมพับปลายลงมา 1 ทบ ห้ามม้วนกลม

ข้อ 21  เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง 3-4 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด และหุ้มด้วยหนังสีดำไม่มีลวดลาย มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ขนาดกว้าง 1.5 ซ.ม. สำหรับสอดปลายเข็มขัดนี้ ใช้คาดทับกระโปรง

ข้อ 22  เครื่องหมาย  กำหนดใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน (ว.ส.ค.) ซึ่งใช้แบบพิมพ์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้เท่านั้นปักที่อกเสื้อด้านขวา เหนือราวนม ปักชื่อ-นาสกุลไว้ใต้อักษร  ว.ส.ค. บนเนื้อผ้าด้วยด้ายไหม  หรือด้ายสีน้ำเงินแก่ ขนาดชื่อ – นามสุกล ½ ซ.ม.

 

เครื่องแบบนักเรียนชาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ข้อ 23  เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอดอกสาบที่อกเสื้อกว้าง 3 ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนากเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก แผ่นหลังเรียบไม่ตีเกล็ดหรือจับจีบ มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. ความกว้างของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับขนาดของนักเรียน ไม่หลวกหรือไม่รัดรูปจนเกินไป สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามพังแขน

ข้อ 24  กางเกง ใช้ผ้าโทนสีดำแบบกางเกงไทย ทรงสบาย ไม่ใช่แบบเป้าสั้น เมื่อสวมแล้วขอบกางเกงมาอยู่ใต้สะดือและต้องไม่ฟิต คับจนหน้าเกลียด ขาสั้นเหนือเข่า สูงจากกลางลูกสะบ้า 5-10 ซ.ม. เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-10 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของขาตน ปลายขาพับขายเข้าใน (ไม่ใช้กระดุม) มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างตรงละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง เมื่อสวมแล้วทับชายเสื้อให้เรียบร้อย จนเห็นเข็มขัดความกว้างของหูกางเกง 0.1-0.5 ซ.ม.

 

ข้อ 25  เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลายขนาดกว้าง 4 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของร่างกายนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลื่ยมผืนผ้า แบบชนิดกลัดอันเดียว มุมบนปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซ.ม. สำหรับสอดปลายเข็มขัดหนัง หัวเข็มขัดต้องไม่มีลวดลายใช้คาดทับกางเกง

 

ข้อ 26  รองเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกบนหลังเท้า เป็นผ้าใบสีดำเรียบไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปะปน ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ  เชือกที่ใช้ผูกและพื้นรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า

 

ข้อ 27  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าส้นแบบธรรมดา  เป็นไนลอน พื้นขาวหรือดำเรียบไม่มีลวดลาย เมื่อสวมห้ามพับปลายถุงเท้าด้านบน

ข้อ 28  เครื่องหมาย  ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน (ว.ส.ค.) ซึ่งใช้แบบพิมพ์ที่ทางโรงเรียนจักไว้เท่านั้นปักที่อกเสื้อด้านขวา เหนือราวนม ปักชื่อ-นาสกุลไว้ใต้อักษร  ว.ส.ค. บนเนื้อผ้าด้วยด้ายไหม  หรือด้ายสีน้ำเงินแก่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับงั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ปักรูปเสมาแทนเข็มไว้เหนือ ว.ส.ค. และปักชื่อ-นามสกุล  ไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายมือ เหนือกระเป๋าขนาดชื่อที่ปักทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย  เพียง 1/2 ซ.ม. เท่านั้น

 

เครื่องแบบพลศึกษา

ข้อ 29  เสื้อ ทั้งหญิงและชายให้ใช้เสื้อโปโลแขนสั้นสีฟ้าตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายมีตราโรงเรียน  ตัวเสื้อต้องใส่ให้พอเหมาะกับรูปร่างไม่หลวมและไม่รัดรูป ห้ามดัดแปลง

ข้อ 30  กางเกง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้ใช่กางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงิน  ตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามดัดแปลง

ข้อ 31  ตราของโรงเรียน  เป็นตราที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

 หมายเหตุ  ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ให้ใช้แบบของกระทรวงศึกษาธิการ

 

แบบปักเครื่องหมายโรงเรียน

จุดเครื่องหมายบอกระดับ

ม.1  ปักด้วยไหมสีกรมท่า 1 จุด

ม.2  ปักด้วยไหมสีกรมท่า 2 จุด

ม.3  ปักด้วยไหมสีกรมท่า 3 จุด

 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ปักด้วยไหมสีกรมท่า  เสื้อด้านขวามือเหนือราวนม

ปักด้วยไหมสีกรมท่า ที่อกเสื้อด้านขวามือใต้ ว.ส.ค.

เครื่องหมายบอกระดับ ให้ปักเป็นจุด มีเส้นผ่านศึนย์กลาง 1/2 ซ.ม. เหนือ ว.ส.ค.  จุดเพิ่มตามระดับ ให้อยู่ในแนวนอน

 

ทรงผมและการแต่งกาย

ข้อ 32  ผม  นักเรียนหญิง ม.ต้น ตัดสั้นแค่ใบหูตอนล่าง ให้แสกกลางผมข้างใดข้างหนึ่ง ห้ามแสกตรงกลาง ติดกิ๊บให้เรียบร้อย  และกิ๊บนั้นต้องเป็นสีดำเรียบ ไม่ไว้ผมยาว ไม่ซอยผม ไม่ดัดหรือเป่าผม  ไม่โกรกหรือย้อมผมให้ผิดธรรมชาติ

นักเรียนหญิง ม.ปลาย  ให้ใช้ตามระเบียบเดียวกับนักเรียนหญิงม.ต้น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย

นักเรียนชาย ม.ต้น ตัดผมสั้นเหมือนกันหมด ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ผมรอบศรีษะตัดเกรียนติดผิวหนัง

นักเรียนชาย ม.ปลาย  ให้ตัดสั้นเหมือนม.ต้น หรืออนุโลมให้ใช้รองทรงสูง โดยด้านข้างและด้านหลังต้องตัดเกรียนขึ้นไปจนพ้นใบหูด้านบนค่อยยาวลดหลั่นขึ้นไปจนถึงด้านหน้าบริเวณกลางศรีษะยาวไม่เกิน 4 ซ.ม. และด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซ.ม. ทั้งม.ต้น และม.ปลาย ไม่ไว้หนวดเครา หรือจอน ไม่ดัดผมหรือย้อมผม  ไม่ใส่น้ำมันหรือเยลตกแต่งทรงผม และห้ามหวีผมแสกกลาง

ข้อ 33 ใบหน้า  ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  ไม่แต่งหน้าให้ผิดไปจากธรรมชาติ เช่น โกนหรือถอนคิ้ว  ห้ามใช้เครื่องสำอาง น้ำหอม เช่น ทาปาก  เขียนคิ้ว  หรือใช้ แป้งรองพื้น  เป็นต้น

ข้อ 34  เล็บ ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  ต้องตัดเล็บสั้นตามริมเนื้อและรักษาให้สะอาด  ไม่ไว้เล็บหรือทาเล็บ

ข้อ 35  เครื่องประดับ ทั้งนักเรียนหญิงและชาย  ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ  หรือของมีค่าไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอม  เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล แหวน ต่างหู  รวมถึงเชือกผูกคอสีต่างๆ โรงเรียนจะอนุญาตให้ใช้เพียงนาฬิกา  สร้อยแสตนเลสสำหรับห้อยพระ แต่สร้อยนั้นต้องมีความยาวจนมองไม่เห็น

ข้อ 36  กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าเป้มีตราโรงเรียนห้ามดัดแปลง รูปทรงหรือตกแต่งลวดลาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s