หมวดที่3 การมาเรียน

หมวดที่ 3

การมาเรียน

ข้อ 37  นักเรียนต้องมาเรียนในวันที่เปิดทำการทุกวัน และเข้าเรียนทุกคาบวิชาตามที่ลงทะเบียนไว้ ไม่หลบหนีการเรียน  หรือไม่เข้าเรียนช้ากว่าที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ 38  นักเรียนที่ไม่มาเรียนซึ่งอาจป่วยหรือมีกิจธุระต้องส่งใบลาทุกครั้งและใบลานั้นต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครองรับรอง

ข้อ 39  นักเรียนที่ไม่มาเรียนเนืองๆ ต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อโรงเรียน เช่น ใบรับรองแพทย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s