หมวดที่6 การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม

หมวดที่ 6

การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม

ข้อ 47  นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอย่างระมัดระวังมิให้เกิดความชำรุดและสูญหาย หากจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้

ข้อ 48  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน และชั้นเรียนให้สะอาดและทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ขีดเขียนทำความสกปรกให้เกิดกับทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวม

ข้อ 49  การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอื่นๆ ให้นะชักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของการใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมนั้นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s