หมวดที่9 การปฏิบัติตนทั่วไป

หมวดที่ 9

การปฏิบัติตนทั่วไป

ข้อ 58  นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่เร่ร่อนในสถาณสถานอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง ผู้ปกครอง ฌรงเรียน

ข้อ 59  นักเรียนต้องแสดงกิริยาวาจาหรือการกระทำที่สุภาพเรียนร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน และต่อบุคคลทั่วไป

ข้อ 60  นักเรียนต้องไม่มั่วสุมก่อความเดือดร้อน หรือความรำคาญต่อผู้อื่น

ข้อ 61  นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่กลางคืน ระหว่างเวลา  22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้อ 62  นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานหญิงโสเภณี บ่อนการพนัน โรงรับจำนำ เว้นแต่เป็นผู้อาศัยหรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น

ข้อ 63  นักเรียนต้องไม่ไปงานหรือร่วมงานสังสรรค์ ที่มีการเต้นรำหรือการแสดงที่ไม่เหมาะกับสภาพความเป็นนักเรียน เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้อ 64  นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติทำนองชู้สาว หรือลักษณะที่ทำให้ผู้พบเห็นอาจเข้าใจว่าเป็นลักษณะชู้สาว หรือหนทางไปสู่ลักษณะชู้สาว

ข้อ 65  ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และห้ามพนันเพื่อเอาทรัพย์สิน

ข้อ 66  ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา ดื่มสุรา สิ่งเสพติด หรือของมึนเมาต่างๆ หรือมีสิ่งดงักล่าวไว้ในครอบครอง

ข้อ 67  ห้ามนักเรียนลักขโมย พกพาอาวุธ หรือซ่อนเร้น หรือมีสิ่งที่สามารถใช้ในการประทุษร้าย

ข้อ 68  ห้ามนักเรียนหญิงเข้าประกวดนางงาม

ข้อ 69  การใช้บริการต่างๆ นักเรียนพึงใช้บริการตามลำดับก่อนหลัง และ เข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบ

ข้อ 70  นักเรียนต้องไม่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจบริหารของโรงเรียนหรือบังคับขู่เข็นส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกระทำการเช่นนั้น

ข้อ 71  นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสดงปฏิกิริยาอาการที่ขาดสัมมาคารวะหรือขาดความเคารพยำเกรงต่อครู เป็นผู้มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยและดีงาม

ข้อ 72  ห้ามนักเรียนเข้าร้านเกมในขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s