หมวดที่8 การปฏิบัติตนในโรงเรียน

หมวดที่ 8

การปฏิบัติตนในโรงเรียน

ข้อ 52  การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนและต้องถือใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อแสดงต่อครูหรือผู้มีสิทธิ์ หรือสารวัตรนักเรียนตรวจทุกครั้งเมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน

ข้อ 53  เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนพึงอยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดังอันอาจจะรบกวนผู้อื่น และมีเวลาว่างนักเรียนจึงควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข้อ54  การชี้แจงประกาศ อบรม หน้าเสาธง หรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให้มีการอบรมประกาศหรือติดประกาศให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ข้อ 55  เมื่อนักเรียนเดินเข้าชั้นเรียน เปลี่ยนคาบเรียน หรือเรียน ให้เข้าแถวและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

ข้อ 56  การเล่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

ข้อ 57  การใช้ห้องพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้ห้องพิเศษนั้นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s