สถานที่

แผนผัีง.. โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ”

ติดต่อด้านครู-บุคลากร  ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ห้อง304

ติดต่อด้านนักเรียน  ที่ห้องกิจการนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน

 

 

โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 442/30 ต.ตลาด 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3447-1902     แฟกซ์ 0-3447-1901   
อีเมล ktbwsk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อาคาร 1 อาคาร 3 อาคาร 5-6
101 ผู้อำนวยการ 301 ห้องพยาบาล 501 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
102 ประกันคุณภาพฯ 302 ห้องกิจการนักเรียน 502 ห้องภาษาต่างประเทศ 2
103 โสตทัศนศึกษา 303 สนง.กลุ่มบริหารทั่วไป 503 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
104 ภาษาต่างประเทศ1 304 สนง.กลุ่มบริหารบุคคล 504 ห้องพิพิธภัณฑ์
105 รอง ฯ กลุ่มบริหารงบฯ 305 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 505 ห้องนาฎศิลป์
106 ศูนย์คอมพิวเตอร์1 306 ห้องแนะแนว 506 ห้องคหกรรม
107 กลุ่มบริหารวิชาการ 307 รอง ฯ บริหารทั่วไป 507 ห้องศิลปะ
108 ห้องสมุด 308 รอง ฯ บริหารบุคคล 508 ห้องตัดเย็บ
109 บริหารงบประมาณฯ 509 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
110 ประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 510 ห้องพิมพ์ดีด
111 โรงฝึกงาน(หอประชุม) 401 สังคมศึกษา 511 หอประชุม (เก่า)
112 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 402 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 512 ห้องดนตรีสากล
113 ห้องถ่ายเอกสาร 403 ห้องฟิสิกส์ 513 ห้องดนตรีไทย
114 สำนักงานสถานศึกษา 404 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 514 หอประชุม (ใหม่)
115 ศูนย์คอมพิวเตอร์2 405 ห้องเกษตรกรรม
116 ห้องปฏิบัติการภาษา 406 ร้านค้ามินิมาร์ท
117 รอง ฯ วิชาการ 407 ห้องนอนเวร
130 ศูนย์การเรียนฯไทย 408 ศูนย์ผลิตสื่อฯ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s