หน้าที่ของนักเรียน

1. ต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. ในกรณีจำเป็นต้องสายให้มีหนังสือรับรองของผู้ปกครองแจ้งให้โรงเรียนทราบ

2. ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ รับทราบประกาศหรือเรื่องอื่นของโรงเรียน

3. เชื่อฟังและปฎิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกท่าน

4. แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน

5. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่

6.เลิกเีรียนแล้วควรกลับบ้าน

7. เมื่อจำเป็นต้องหยุดเรียนวันใด ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบเป็นลายลักษณ์อักษณ์

8.ต้องประหยัดการใช้น้ำ ใช้ไฟ

9. ช่วยกันรักษาทรัพย์การใช้น้ำ

10.รู้จักคาระวะบุคคลต้องทำความเคารพเมื่อพบทุกท่านทั้งในและนอก

11. ไม่ตกแต่งเครื่องประดับและไม่นำเครื่องมือสื่อสารใดๆ

12. ไม่ไว้เล็บทาเล็บ เขียนคิ้ว  กันหน้า13

13. ไม่นำสินค้าและบริการุกประเภทมาขายในโรงเรียน เว้นแต่โครงการอิสระ

14. ไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนหรือบริเวณนอกฌรงเรียน

15. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากกลุ่มบริหารงาบุคคล

16. ไม่นำหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาจากหรือนำมาติดในโรงเรียน

17. ไม่ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง

18. ห้ามนักเรียนลงมาซื้อเครื่องดื่มและอาหารในระหว่างคาบเรียนหรือรับประทานอาหารก่อนเวลาที่กำหนด

19. ในระหว่างช่วงพักกลางวัน ห้ามมิให้นักเรียนที่อยู่ในช่วงพักขึ้นบนอาคาร

20. นักเรียนต้องไม่ออกหน้าโรงเรียนก่อนได้รับใบอนุญาติ

21. ในระหว่าช่วงย้านแห้งแท้ให้ทำความสะอาด

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s